Fotogalerie 2024

Na třetím ročníku charitativní cyklojízdy Na kole dětem kolem Světa se za ideálního počasí sešlo několik desítek cyklistů různého věku pod vedením Martina Kvintuse na vysokém kole, který zastoupil Josefa Zimovčáka, a za to mu patří velký dík. Cyklojízdu jsme zahájili na Masarykově náměstí v Třeboni za dohledu pana místostarosty Mgr. Aleše Koláře. Na první zastávce v Rudolfově nás přivítal ředitel základní školy pan Mgr. Ivo Schuster a také pan doktor Klíma, zástupce primáře dětského oddělení Nemocnice České Budějovice, který si převzal šek na úžasných 170 000 Kč. Při další zastávce v Ševětíně se k nám připojila paní starostka Romana Hajská, která pro nás upekla výborný borůvkový koláč. Následovala zastávka v Lomnici nad Lužnicí, kde nás přivítal pan starosta Petr Krejník a jeho kolegyně, které opět připravily skvělé občerstvení, a my jsme si s domácí buchtou v ruce odpočinuli za poslechu skupiny Kolem Světa sextet a Simony Krajíčkové.

Děkujeme vám všem, kteří jste s námi jeli v pelotonu, ale také těm, kteří nám mávali podél trasy. Velké díky patří také našim partnerům, konkrétně hotelu Zlatá hvězda, pivovaru Regent, firmě ZACH nástrojárna za poskytnutí doprovodné dodávky s řidičem, který se po celou dobu staral o přepravu občerstvení. Dále děkujeme i partnerským městům Třeboni, Rudolfovu, Ševětínu a Lomnici nad Lužnicí; samozřejmě také policejnímu doprovodu a automotoklubu Soběslav za bezpečné zajištění akce. A v neposlední řadě patří velké díky panu Matěji Motyčkovi, který nám vše skvěle komentoval.

V pokladničce bylo vybráno krásných 12.209 Kč. Děkujeme všem za finanční příspěvky a těšíme se na příští ročník!

O akci vyšel i článek v novinách