Fotogalerie 2023

Na druhém ročníku charitativní cyklojízdy Na kole dětem kolem Světa se za ideálního počasí sešlo úžasných 70 cyklistů pod vedením Martina Kvintuse na vysokém kole, který zastoupil Josefa Zimovčáka, a za to mu patří velký dík. Cyklojízdu jsme zahájili na Masarykově náměstí v Třeboni za dohledu pana místostarosty Mgr. Aleše Koláře. Na první zastávce v Rudolfově nás přivítali pan starosta Vít Kavalír a ředitel základní školy pan Mgr. Ivo Schuster. Paní učitelky zorganizovaly program pro děti s ukázkou místních dobrovolných hasičů, a také jsme měli možnost vyzkoušet si jízdu na handbike. Při další zastávce v Ševětíně se k nám připojila paní starostka Romana Hajská. Následovala zastávka v Lomnici nad Lužnicí, kde nás přivítal pan starosta Petr Krejník a jeho kolegyně, které opět připravily skvělé občerstvení, a my jsme si s domácí buchtou v ruce odpočinuli za poslechu skupiny 3Mušketýři a Simony Krajíčkové. Zde si také pan doktor Klíma, zástupce primáře dětského oddělení Nemocnice České Budějovice, který s námi ujel celou trasu, převzal šek na úžasných 160 000 Kč. V cíli trasy na nás pak ještě čekalo vystoupení taneční skupiny VICTORY DANCE COMPANY.

Děkujeme vám všem, kteří jste s námi jeli v pelotonu, ale také těm, kteří nám mávali podél trasy. Velké díky patří také našim partnerům, konkrétně hotelu Zlatá hvězda, pivovaru Regent, firmě ZACH nástrojárna za poskytnutí doprovodné dodávky s řidičem, který se po celou dobu staral o přepravu občerstvení. Dále děkujeme i partnerským městům Třeboni, Rudolfovu, Ševětínu a Lomnici nad Lužnicí; samozřejmě také policejnímu doprovodu a automotoklubu Soběslav za bezpečné zajištění akce, fotografovi a zdravotníkovi, jehož služby naštěstí nebyly potřeba.

V pokladničce bylo vybráno krásných 13 962 Kč. Děkujeme všem za finanční příspěvky a těšíme se na příští ročník!